Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

Zaliczka na Podatek: Jak Prawidłowo Obliczyć i Opłacić Zaliczkę na Podatek

img-responsive

Zaliczka na podatek: jak prawidłowo obliczyć i opłacić zaliczkę na podatek

Zaliczka na podatek to coroczna opłata, którą muszą uiścić podatnicy w Polsce. Jest to część podatku dochodowego i wynosi około 18% rocznego podatku. Zaliczka jest płatna co miesiąc lub kwartał i mają na celu rozłożenie obciążenia na cały rok. Warto wiedzieć, jak prawidłowo obliczyć i opłacić zaliczkę na podatek.

I. Kto musi płacić zaliczkę na podatek?
Zaliczkę na podatek płacą osoby, które osiągają dochód, będący podstawą opodatkowania. Oznacza to, że osoby, które zarabiają poniżej kwoty wolnej od podatku, nie muszą płacić zaliczki. Kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 3087 zł brutto.

II. Jak obliczyć zaliczkę na podatek?
Aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy zsumować dochody z tytułu pracy, umów zlecenia i o dzieło, a także zyski z inwestycji, odsetki z lokat bankowych i inne źródła dochodu. Następnie od tej sumy należy odjąć koszty uzyskania przychodu, które obejmują m.in. koszty dojazdu do pracy, zakupu niezbędnego sprzętu, czy też składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z uzyskanej kwoty wynikającej z różnicy dochodu i kosztów uzyskania przychodu należy odjąć kwotę wolną od podatku i pomnożyć przez 18%. Otrzymana kwota będzie stanowić miesięczną zaliczkę na podatek, którą należy wpłacić.

III. Jak opłacić zaliczkę na podatek?
Zaliczkę na podatek można opłacić na dwa sposoby:
• Przelewem na konto Urzędu Skarbowego, podając numer rachunku oraz właściwy symbol formularza. W przypadku braku numeru rachunku można go odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.
• Przez system płatności elektronicznych, takich jak np. Przelewy24, płatności kartą, MobilePay, Google Pay, w których wystarczy podać identyfikator płatności i dokonać przelewu z poziomu aplikacji.

IV. Co gdy nie opłacono zaliczki na podatek?
Nieopłacenie lub opóźnienie w uiszczeniu zaliczki na podatek skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości. W przypadku zaległości przekraczającej kwotę 2 tysięcy złotych, urząd skarbowy może zastosować egzekucję administracyjną.

V. Czy istnieją ulgi i odliczenia od zaliczki na podatek?
Tak, istnieją ulgi i odliczenia od zaliczki na podatek, które pozwalają zredukować jej wartość. Przykłady:
• Ulga na dzieci – zmniejsza kwotę podatku o określoną kwotę w zależności od liczby dzieci.
• Ulga internetowa – przysługuje osobom, które mają stały dostęp do internetu i które wykorzystują go w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, zaliczka na podatek jest coroczną opłatą, którą muszą uiścić podatnicy osiągający dochód, będący podstawą opodatkowania. Obliczenie zaliczki polega na zsumowaniu dochodów i odjęciu kosztów uzyskania przychodu, a następnie pomnożeniu wyniku przez 18%. Zaliczkę można opłacić przelewem na konto Urzędu Skarbowego lub przez system płatności elektronicznych. W przypadku zaległości mogą być naliczone odsetki, a urząd skarbowy może zastosować egzekucję administracyjną. Istnieją jednak ulgi i odliczenia, które pozwalają zredukować wysokość zaliczki.

zaliczka-na-podatek-jak-prawidlowo-obliczyc-i-oplacic-zaliczke-na-podatek

ABOUT THE AUTHOR

Reklama