Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

PIT Urząd Skarbowy: Jak Składać Deklarację Podatkową Osobistego Rozliczenia

img-responsive

Znając sposób w jaki działa system podatkowy w Polsce, składanie deklaracji podatkowych na rok poprzedni nie jest dla wielu osób rzeczą banalnie prostą. Jednym z dokumentów, które musimy złożyć, jest PIT-37. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, jak właściwie składać deklarację PIT-37, aby nasz zwrot podatku był na czasie i zgodny z regulacjami.

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to deklaracja podatkowa, którą składamy do urzędu skarbowego w celu rozliczenia podatkowego na rok poprzedni. Zanim przystąpimy do wypełniania deklaracji, należy upewnić się, że mamy wszystkie niezbędne dokumenty. Do najważniejszych należą:

1. Informacja o przychodach i pobranych podatkach – PIT-11 lub PIT-11A. Dokument ten zawiera informacje o dochodach, które były opodatkowane na podstawie umów o pracę lub zlecenie.

1. Informacja o dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych – PIT-8C. Dokument ten jest niezbędny w przypadku osób, które zawierały umowy o dzieło lub o świadczenie usług.

1. Wykaz kosztów uzyskania przychodu – PIT-36. W tym dokumencie należy ująć wszystkie koszty, które ponieśliśmy w związku z osiąganymi przychodami.

Jak wypełnić PIT-37?

1. W pierwszej kolejności wpisujemy swoje dane osobowe: imię, nazwisko oraz numer PESEL. Jeśli jesteśmy małżeństwem lub mamy dzieci, to w deklaracji musimy podać również imiona oraz numery PESEL naszych najbliższych.

1. Następnie przystępujemy do uzupełniania rubryk dotyczących dochodów. Wprowadzamy tu sumę całkowitą ze wszystkich naszych źródeł dochodów, które odnotowaliśmy w ww. formularzach PIT-11, PIT-11A i PIT-8C.

1. Kolejnym etapem jest rozliczenie kosztów uzyskania przychodu. W rubryce 24 wskazujemy kwotę kosztów, jakie ponieśliśmy w ciągu roku, aby osiągnąć nasze dochody. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszy to odliczenie konkretnych kosztów np. dojazdów do pracy czy zakupu sprzętu komputerowego, drugi to odliczenie kwoty wolnej od podatku – w przypadku roku 2021 wynosi ona 8 000 zł (kwota zmienia się co roku).

1. W punkcie 28 należy wpisać wszystkie odliczenia, na jakie mamy prawo np. składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

1. Kolejnym krokiem jest obliczenie podatku. W tym celu wprowadzamy nasze dane w rubrykach 32-54 oraz uwzględniamy pomniejszenia podatku wynikające z odliczeń.

1. Ostatnim krokiem jest podpisanie i złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym, bądź przez internet za pośrednictwem portalu e-podatki.

Czego unikać przy składaniu PIT-37?

1. Wykładni interpretującej. Urzędnikom podatkowym nie należy tłumaczyć, jaką opłatę lub koszt ujęliśmy w deklaracji podatkowej.

1. Błędów w podstawowych danych, takich jak numer PESEL czy doręczenie dokumentów.

1. Innych formalnych błędów lub omyłek, np. numer rachunku bankowego czy wymiana dokumentów.

1. Wniosków o rozliczenie w warunkach preferencyjnych, do których nie sąśmy uprawnieni.

Podsumowanie

Składanie deklaracji podatkowej to niezwykle skomplikowany proces, który wymaga od nas sporej ilości czasu i cierpliwości. Ważne jest, aby każdy aspekt wypełnienia PIT-37 był dokładnie zgodny z wymaganiami podatkowymi. Zachęcamy do korzystania z pomocy specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko w sprawach podatkowych, ale również w zapewnieniu odpowiedniej ochrony naszego majątku. Jednym z takich zabezpieczeń jest dobrowolne ubezpieczenie od skutków podatkowych.

pit-urzad-skarbowy-jak-skladac-deklaracje-podatkowa-osobistego-rozliczenia

ABOUT THE AUTHOR

Reklama