Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

Czynny Żal PCC-3: Jak Odpowiednio Uzasadnić Wniosek o Skorzystanie z Czynnego Żalu

img-responsive

W naszym kraju od kilku lat obowiązuje instytucja czynnego żalu, która umożliwia przedsiębiorcom uniknięcie kary za nielegalne działania pod warunkiem dobrowolnego ujawnienia swoich błędów organom podatkowym. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest przygotowanie odpowiednio uzasadnionego wniosku o skorzystanie z tej formy łagodzenia kary.

Czym jest czynny żal?
Czynny żal to instytucja, która pozwala przedsiębiorcom uchylić się od kary za nielegalne działania w zakresie podatkowym. Jednak, aby móc skorzystać z czynnego żalu, trzeba ujawnić swoje błędy organom podatkowym oraz w pełni współpracować z nimi, przede wszystkim w celu ustalenia wysokości udzielonej ulgi.

Jak przygotować odpowiednio uzasadniony wniosek?
1. Dokładne przedstawienie sytuacji
Warto w swoim wniosku szczegółowo przedstawić okoliczności sprawy oraz przytoczyć wszystkie informacje, które potwierdzą naszą dobrej woli, tj. wykazy podatku należnego, listę niewykazanych faktur, raport z audytu itp.

1. Informacja o przyczynach naruszenia przepisów podatkowych
Trzeba jasno wyjaśnić, dlaczego doszło do naruszenia przepisów podatkowych i co się stało, że przedsiębiorca znajduje się w takiej sytuacji. Można np. powołać się na zmiany w przepisach podatkowych, nieprawidłowości w dokumentacji, błędne interpretacje przepisów, itp.

1. Właściwe uzasadnienie wysokości udzielonej ulgi
To kolejny punkt, który wymaga szczególnej uwagi. Trzeba dokładnie wyliczyć przychody, odliczenia i obciążenia oraz udowodnić, że wielkość udzielonej ulgi jest zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. W tym miejscu warto skorzystać np. z pomocy specjalisty w dziedzinie księgowości.

1. Współpraca z organami podatkowymi
Aby skorzystać z czynnego żalu, trzeba udowodnić, że przedsiębiorca jest gotów w pełni współpracować z organami podatkowymi w celu wyjaśnienia sprawy i ustalenia wysokości udzielonej ulgi. Warto nadmienić, że niepojawienie się przedsiębiorcy na wezwanie do udzielenia wyjaśnień może przyczynić się do utraty prawa do zastosowania czynnego żalu.

1. Podpisanie umowy o współpracy z organami podatkowymi
Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o współpracy, która określa m.in. terminy składania dokumentacji oraz ustala wysokość udzielonej ulgi. Umowa ta jest niezbędna do skorzystania z czynnego żalu i stanowi podstawę dla dalszych działań organów podatkowych.

Podsumowując, skorzystanie z czynnego żalu może okazać się korzystne dla przedsiębiorców, którzy popełnili błędy w zakresie podatkowym. Jednak, aby uniknąć kary, trzeba przygotować odpowiednio uzasadniony wniosek oraz w pełni współpracować z organami podatkowymi.

czynny-zal-pcc-3-jak-odpowiednio-uzasadnic-wniosek-o-skorzystanie-z-czynnego-zalu

ABOUT THE AUTHOR

Reklama