Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

Zwrot za Kasę Fiskalną: Jak Długo Czekać na Zwrot Pieniędzy po Złożeniu Wniosku

img-responsive

Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się zrezygnować z kasy fiskalnej, może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Często jednak nie wiadomo, jak długo trzeba czekać na pieniądze po złożeniu wniosku. W poniższym artykule pokażemy, jak długo może trwać proces zwrotu za kasę fiskalną oraz co należy zrobić, by przyspieszyć całą procedurę.

Procedura zwrotu za kasę fiskalną

Do Urzędu Marszałkowskiego województwa, w którym prowadzimy działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem i instalacją kasy fiskalnej. W dokumencie należy umieścić m.in. dane przedsiębiorcy, fakturę za urządzenie oraz potwierdzenie instalacji.

Po otrzymaniu wniosku, przedstawiciel urzędu ma 30 dni na sprawdzenie dokumentów oraz weryfikację przesłanych informacji. W przypadku braku nieprawidłowości i pełnej dokumentacji, urzędnik dokonuje zwrotu na wskazane przez przedsiębiorcę konto bankowe.

Jak długo czekać na zwrot?

Czas oczekiwania na zwrot zależy głównie od ilości i złożoności wniosków, które zostały złożone w danym okresie. Zazwyczaj proces zwrotu trwa od 4 do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku. Warto jednak pamiętać, że w okresach intensywnego składania wniosków, np. przy końcu roku lub w momencie wejścia w życie nowych przepisów, terminy mogą się wydłużać.

Co zrobić, by przyspieszyć zwrot?

Aby przyspieszyć cały proces, warto złożyć wniosek o zwrot jak najwcześniej. Im później złożymy dokumenty, tym dłużej będziemy musieli czekać na pieniądze.

Warto także zadbać o poprawność całej dokumentacji. Nietypowe błędy w wniosku lub niekompletne dokumenty mogą spowodować opóźnienie w przetwarzaniu naszego wniosku. W szczególności należy pamiętać o dokładnym opisaniu faktury za kasę fiskalną oraz o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających instalację urządzenia.

Podsumowanie

Zwrot poniesionych kosztów za kasę fiskalną to procedura, którą musi przejść każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na rezygnację z urządzenia. Czas oczekiwania na zwrot wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku. Aby przyspieszyć cały proces, warto złożyć dokumenty jak najwcześniej oraz zadbać o kompletność i poprawność całej dokumentacji.

zwrot-za-kase-fiskalna-jak-dlugo-czekac-na-zwrot-pieniedzy-po-zlozeniu-wniosku

ABOUT THE AUTHOR

Reklama