Breaking News
 |  | 

Reklama i informacja

PIT: Jak Prawidłowo Rozliczyć Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych

img-responsive

Podstawowe informacje dotyczące PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to podatek pobierany przez organy podatkowe od dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Każdy obywatel jest zobowiązany do rozliczenia swojego PIT-u rocznie, najczęściej w formie elektronicznej. W celu prawidłowego rozliczenia podatku warto poznać kilka podstawowych zasad.

Środki na ulgi i odliczenia

Podstawowym sposobem obniżenia podstawy opodatkowania jest skorzystanie z ulg i odliczeń. Oto lista najważniejszych:

1. Ulga na dzieci – przysługuje za każde dziecko, które na koniec roku kalendarzowego nie ukończyło 18 lat. Wysokość ulgi to 1 360 zł rocznie na każde dziecko.

1. Odliczenie od darowizn – można odliczyć od podatku kwotę darowizny, którą przekazaliśmy na cele charytatywne lub naukowe.

1. Ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom prawnym. Wysokość ulgi to 1 320 zł rocznie.

1. Odliczenie od wkładów na PPK – można odliczyć od podatku wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe.

1. Odliczenie od kosztów uzyskania przychodów – obejmuje koszty związane z pracą, np. dojazd do pracy, szkolenia zawodowe czy zakupienie niezbędnych narzędzi.

Sposoby na zminimalizowanie wysokości PIT

Istnieją legalne sposoby na zminimalizowanie wysokości podatku dochodowego. Oto kilka z nich:

1. Inwestycje w produkty finansowe – wynikające z lokat i polis ubezpieczeniowych odsetki nie podlegają opodatkowaniu.

1. Wynajem mieszkań – dochody z wynajmu nieruchomości są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem od dochodów.

1. Inwestycja w nieruchomości – podatek od nieruchomości można obniżyć, zainwestowawszy w remont, modernizację lub rozbudowę posiadanej nieruchomości.

1. Zakup kryptowalut – dochody z kryptowalut są opodatkowane jako dochody kapitałowe, a ich opodatkowanie zależy od czasu, jaki upłynął od chwili nabycia i sprzedaży kryptowaluty.

Sprawdź terminy i formę rozliczenia

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się zwykle elektronicznie, za pomocą specjalnego programu udostępnianego przez organy podatkowe. Na rozliczenie mamy czas do 30 kwietnia danego roku, natomiast termin przedłuża się o miesiąc dla podatników korzystających z usług doradców podatkowych.

Podsumowanie

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych może być skomplikowane, ale warto poświęcić trochę czasu na dobrze wykonane rozliczenie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kar i sankcji podatkowych. Pamiętajmy o korzystaniu z wyżej wymienionych ulg i odliczeń, na co pozwala nam polskie prawodawstwo.

pit-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych

ABOUT THE AUTHOR

Reklama